PZU podpisał deklarację na rzecz upraszczania języka – to bardzo dobra wiadomość!

30 maja br. PZU podpisał deklarację współpracy na rzecz prostej komunikacji w instytucjach. Tym samym największy ubezpieczyciel w kraju jest pierwszą komercyjną firmą, która dołączyła do grona sygnatariuszy deklaracji. W ramach porozumienia PZU zobowiązał się do wprowadzania rozwiązań zgodnych z ideą prostego języka oraz propagowania ich wśród swoich pracowników.

16 instytucji, wśród których znalazły się między innymi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii, ZUS, PAP czy Służba Cywilna, podpisały uroczyście w siedzibie MIiR Deklarację na rzecz upraszczania języka. PZU wraz z pozostałymi sygnatariuszami zobowiązał się do tworzenia odpowiednich standardów językowych oraz zachęcania pracowników do ich stosowania. Spółka chce podnosić kompetencje swojej kadry w zakresie przestrzegania zasad prostego języka oraz uwrażliwiać pracowników na potrzeby klientów, niezależnie od ich wieku, poziomu wykształcenia czy stopnia niepełnosprawności. Tym działaniom przyświeca idea prostego języka.


Dorota Macieja – członkini zarządu PZU Życie SA.

– Już od kilku lat pracujemy nad tym, aby język stosowany przez PZU był zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Unikamy wielosłowia i nowomowy, usuwamy skomplikowane i bezosobowe zwroty czy urzędowe sformułowania. Chcemy, aby nasze dokumenty były łatwe w odbiorze również dla osób, które nie są ekspertami od ubezpieczeń – mówi Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie SA.

Działania ubezpieczyciela przynoszą efekt. Po upraszczaniu komunikacji wskaźnik satysfakcji klientów w badanym procesie wzrósł o 10 punktów procentowych w porównaniu z okresem przed wprowadzaniem zasad prostego języka.

W obszarze, w którym stosuje się już rozwiązania prostej polszczyzny, ruch na infolinii spadł o 12 proc. Spółka uprościła już wiele dokumentów, np. pisma związane z likwidacją szkód. Do końca bieżącego roku ubezpieczyciel planuje wprowadzić prosty język również w umowach. Prosty język jest jednym z kluczowych elementów Standardów Obsługi Klienta w PZU.

Działania PZU w zakresie upraszczania języka były zauważane i doceniane już wcześniej. W 2017 r. językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego przyznali „Certyfikat prostej polszczyzny” dla Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU W Razie Wypadku. Było to pierwsze tego typu wyróżnienie w Polsce dla firmy ubezpieczeniowej i tekstu o charakterze prawnym.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *