Rekordowe półrocze w PZU

PZU notuje kolejny rekord przypisu składki brutto i podwaja zysk w I półroczu 2017. Grupa kapitałowa PZU powiększa się o Grupę Pekao SA.

  • Najlepsze sprzedażowo półrocze w historii PZU. Wzrost składki przypisanej brutto o 17,7% r/r do 11,6 mld zł. Drugi kwartał był kolejnym rekordowym pod względem sprzedaży.
  • Rosnąca liczba klientów. Wzrost liczby klientów o 500 000 w I półroczu 2017 w porównaniu do I półrocza 2016 oraz o blisko 70 tys. w II kwartale 2017 w porównaniu do I kwartału 2017.
  • Wzrost udziałów rynkowych w Polsce w ubezpieczeniach majątkowych o 1,4 p.p. r/r do 37,1% oraz w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową o 0,8 p.p. r/r do 45,6% (dane na koniec marca 2017).
  • Duża dyscyplina kosztowa. Spadek wskaźnika kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce o 1,1 p.p. r/ r do 6,9%.
  • Wyższa rentowność w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce. Poprawa wskaźnika mieszanego o 6,6 p.p. r/r do poziomu 86,5%.
  • Wzrost rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w II kwartale do poziomu 24,5% (w porównaniu do 13,8% w I kwartale 2017), narastająco od początku roku do poziomu 19,2%.
  • Dwukrotnie wyższy zysk. Zysk operacyjny wzrósł do 2,20 mld zł w porównaniu do 1,05 mld zł w I półroczu 2016, a zysk netto jednostki dominującej do 1,45 mld zł w porównaniu do 0,66 mld zł w I półroczu 2016.
  • ROE powyżej 20%. Uroczniona rentowność kapitałów własnych „ROE” wyniosła 22,1% w porównaniu do 10,7% w I półroczu 2016.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *