Rekordowe wyniki finansowe sektora bankowego

Wynik finansowy netto 16 224 mln zł całkowitego sektora bankowego w 2015 r. okazał się rekordowy w historii i był aż o 1 049 mln zł  (6,9%) wyższy niż w 2013 r.

Pełne dane za okres I-IX 2015 wskazują na nieznaczne obniżenie wyniku finansowego w porównaniu z analogicznym okresem ub. r., który wyniósł na koniec trzeciego kwartału 2015 r. aż 11 423 mln zł.

Pomimo utrzymującego się ożywienia polskiej gospodarki, które sprzyjało zwiększeniu skali działania sektora bankowego, doszło jednak do zmniejszenia liczby zatrudnionych w sektorze bankowym aż o 2,2 tys. osób na 3Q15.

Nadal zwiększa się poziom koncentracji sektora bankowego a ubiegłoroczna fuzja francuskiego BNP Paribas Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. zwiększyła sumę bilansową dziesięciu największych banków w Polsce. 

W strukturze własnościowej sektora bakowego udział w aktywach banków kontrolowanych przez inwestorów krajowych wyniósł na koniec września 2015 r. jedynie 38,8%.

Na koniec 2014 r. inwestorzy krajowi kontrolowali 10 banków komercyjnych oraz wszystkie banki spółdzielcze (Skarb Państwa kontrolował 4 banki komercyjne), a inwestorzy zagraniczni 28 banków komercyjnych oraz wszystkie oddziały instytucji kredytowych.

Kontrolne pakiety akcji posiadali inwestorzy z 17 krajów, przy czym dominującą rolę odgrywali inwestorzy z Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Holandii.

W 2014 r.  w sektorze bankowym były 22 banki oraz 1 oddział instytucji kredytowej, których suma bilansowa przekraczała 10 mld zł i które skupiały łącznie 88,4% aktywów sektora bankowego (w 6 bankach suma bilansowa znajdowała się w granicach lub przekraczała 100 mld zł; suma bilansowa PKO BP przekraczała 200 mld zł i 50 mld EUR). Wśród tych podmiotów 7 znajdowało się pod kontrolą kapitału polskiego, a pozostałe – pod kontrolą kapitału zagranicznego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *