Rekordowe wyniki Grupy LOTOS S.A. za II kw. 2017 r.

Trzeci kwartał br. upłynął pod znakiem dalszej znaczącej poprawy wyników operacyjnych  i finansowych LOTOSU. Spółka zwiększyła przychody i zyski, istotnie obniżyła zadłużenie. Konsekwentnie wdraża strategię stabilnego i bezpiecznego rozwoju na lata 2017 – 2022, podejmując kolejne działania, m. in. na rzecz dywersyfikacji źródeł surowców, realizacji innowacyjnych projektów, w tym w obszarze badań nad biopaliwami 2. i 3. generacji, technologiami wodorowymi oraz elektromobilności. We wrześniu br. LOTOS zadeklarował, że wybuduje dwanaście punktów ładowania aut elektrycznych na swoich stacjach na trasie Gdańsk – Warszawa. Inwestycja, podobnie jak inne innowacyjne projekty, uzyskała dofinansowanie unijne.

Historyczne wyniki LOTOSU

W trzecim kwartale 2017 r. kurs akcji LOTOSU na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł z 51 PLN do 60 PLN. Kapitalizacja spółki przekroczyła 11 mld PLN. W 3 kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 6.263 mln PLN wobec 5.660 mln w 3 kw. 2016 r. (+10,6%) W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała blisko 2,3 mld PLN skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO[1], co oznacza wzrost o +32% względem 2016 r., z czego na segment produkcji i handlu przypadło ponad 1,6 mld PLN, a na segment wydobywczy ponad 0,6 mld PLN.

W 3 kw. 2017 spółka osiągnęła zysk EBITDA wg LIFO1 na poziomie 926 mln PLN, co oznacza wzrost +38% względem analogicznego kwartału 2016 r. Zysk operacyjny EBIT wg LIFO wyniósł 768 mln PLN, a więc zwiększył się o +85% względem 3 kw. 2016 r., a skonsolidowany zysk netto osiągnął 619 mln PLN, co stanowi wzrost o +63% względem 3 kw. 2016 i aż o +292% względem 2 kw. 2017 r. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *