Rosną długi i zobowiązania polskich gospodarstw domowych

Zgodnie z informacjami NBP poziom zobowiązań gospodarstw domowych w Polsce wynosi 701,5 mld zł.

Same długi Polaków osiągnęły 76,65 mld zł w połowie 2019 r.

Przeterminowane zobowiązania kredytowe i pozakredytowe w drugim kwartale 2019 r. zwiększyły się o niecałe 0,64 mld zł. Jak wynika z badania Quality Watch dla BIG InfoMonitor, co czwarty badany jest gotów usprawiedliwić niespłacanie zobowiązania chęcią zapewnia rodzinie odpowiedniego poziomu życia.

Zaległości konsumentów powstają w wyniku opóźniania o minimum 30 dni płatności na co najmniej 200 zł, wśród których znajdują się raty kredytów, pożyczek, zaległe czynsze, ubezpieczenia, rachunki telefoniczne alimenty, koszty sądowe czy też zobowiązania wobec firm windykacyjnych. Dane obejmują zaległości wpisane do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz opóźnienia kredytów w BIK.

Na koniec czerwca było to niemal 76,65 mld zł, a liczba dłużników, wciąż utrzymuje się w granicach 2,8 mln osób.