S&P podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski do 4,1 proc. w 2019 r.

W raporcie z 26 lipca 2019 r. agencja wskazała, że ratingi części krajów Europy Środowo-Wschodniej, w tym Polski, pozostają na takim samym lub niższym poziomie niż przed kryzysem finansowym z lat 2007-2008. Zdaniem S&P wynika to m.in. z oddziaływania czynników instytucjonalnych. Agencja zauważa, że poziom zadłużenia publicznego w regionie jest na ogół wyższy niż przed światowym kryzysem. „Choć gospodarki Europy Środowo-Wschodniej w ostatniej dekadzie uległy znaczącej dywersyfikacji, to wciąż opierają się na integracji z zachodnioeuropejskimi łańcuchami produkcji, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym i innych sektorach przetwórstwa. W przypadku pogorszenia globalnych tendencji protekcjonistycznych wzrost gospodarczy w regionie ucierpi” – napisał S&P.

  • Agencja S&P Global Ratings podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,1 proc. z 3,9 proc.
  • Szacunki tego wskaźnika na 2020 r. pozostają bez zmian i wynoszą 3,1 proc.
  • Podobnie bez zmian pozostawiono szacunki deficytu sektora rządowo-samorządowego na 2019 r. oraz inflacji na najbliższe lata.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *