Średni roczny trend temperatury

Dwutlenek węgla (CO2) istnieje w atmosferze ziemskiej w stosunkowo niewielkich stężeniach, ale ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania życia. CO 2 jest również znany jako gaz cieplarniany (GHG) – gaz, który pochłania i emituje promieniowanie cieplne, tworząc „efekt cieplarniany”. Wraz z innymi gazami cieplarnianymi, takimi jak tlenek azotu i metanu, CO 2 są istotne w utrzymaniu umiarkowanej temperatury naszej planety. W przeciwnym razie nasza planeta po prostu zbyt zimna. Oszacowano, że bez tych gazów średnia temperatura powierzchni Ziemi wyniosłaby około -18 stopni Celsjusza.

Od czasu rewolucji przemysłowej, zużycie paliw kopalnych doprowadziło do szybkiego wzrostu emisji CO2, zakłócając globalny cykl węglowy i prowadząc do ocieplenia planetarnego. Globalne ocieplenie i zmieniający się klimat mają szereg potencjalnych skutków ekologicznych, fizycznych i zdrowotnych, w tym ekstremalne zjawiska pogodowe (takie jak powodzie, susze, burze i fale upałów); wzrost poziomu morza; zmieniony wzrost roślin; i zakłócone systemy wodne. Najobszerniejsze źródło analizy potencjalnych skutków zmian klimatycznych można znaleźć w piątym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). W świetle przytoczonych dowodów partie członkowskie ONZ postawiły sobie za cel ograniczenie średniego ocieplenia do 2 stopni Celsjusza powyżej temperatury sprzed okresu uprzemysłowienia.

Aby lepiej zrozumieć problem nadmiernej emisji Co2, przyjrzyjmy się pokrótce, jak jest dzisiaj ocieplona jest planeta od czasów rewolucji przemysłowej. Na poniższym wykresie oś X pokazuje czas od 1850 do 2017 roku. Na osi Y widzimy globalny średni wzrost temperatury powyżej, lub poniżej początkowej temperatury 1961-1990. Oznacza to, że używamy średniej temperatury w okresie 1961-1990 jako wartości bazowej, względem której mierzone są roczne zmiany temperatury.

Pogrubiona linia przedstawia średni trend roczny temperatury w czasie, z górnymi i dolnymi przedziałami ufności pokazanymi kolorem jasnoszarym. Widzimy, że w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci temperatury gwałtownie wzrosły na poziomie globalnym – do około 0,8 stopnia Celsjusza wyżej niż w naszym okresie bazowym 1961-1990.  Do 1850 roku, widzimy, że temperatury były o 0,4 stopnia niższe niż w naszej wartości bazowej 1961-1990. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli spojrzymy na całkowity wzrost temperatury od czasów przedindustrialnych, to wynosi on około 1,2 stopnia Celsjusza.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *