Zarządzaniem długiem zagranicznym w listopadzie 2020 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w listopadzie 2020 roku dokonano następujących płatności w walutach obcych:

 ·     kapitał – równowartość 996,9 mln EUR (4 482,2 mln PLN),


 ·     odsetki – równowartość 37,2 mln EUR (167,0 mln PLN),

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec listopada 2020 roku wyniósł łącznie 7 392,7 mln EUR (33 103,6 mln PLN).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *