USD/CHF możliwe silne spadki w 2015 r.

Od czasów handlu walutami na rynku międzybankowym w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych, USD/CHF jest barometrem nadchodzących zmian w kolejnych miesiącach. Powinniśmy liczyć się z bardzo silnym umocnieniem szwajcarskiej waluty!

Ze względu na szacunek jakim darzę USD/CHF przedstawię teraz jedyne zagrożenie jakie czyha na USD. Po wzroście do 0,997 w lipcu 2012r. (górna granica kanału konsolidacji) z poziomu 0,7070 , który był ekstremalnym dołkiem, kolejne 12 miesięcy bocznej konsolidacji zaowocowały jedynie, tym, że para z technicznego punktu widzenia z niedźwiedziej stała się neutralna. Analiza fundamentalna SNB jasno wskazuje, że USD/CHF spadnie do 0,8525 na początku 2015 r. Prognozujemy również dalsze silne spadki na parze USD/CHF w naszej długoterminowej perspektywie.

Miesięczne zamknięcie poniżej poziomu 0,8890 pod koniec grudnia potwierdzi naszą prognozę spadkową i doprowadzi do spadku do poziomu 0,8540, czyli silnego długoterminowego wsparcia wciągu kolejnych pięciu miesięcy.

EUR/CHF, drugi i równie ważny wskaźnik kierunkowy dla USD/CHF  spoczywa również na poziomie krytycznego miesięcznego zamknięcia, w tym przypadku na poziomie 1,2230. Prognozujemy wzrost do poziomu 1,2650 w maju 2015r. w neutralnej/byczej średnioterminowej perspektywie.

Reasumując, podtrzymujemy negatywną prognozę dla dolara amerykańskiego w ciągu kolejnych 15 miesięcy. EUR/USD, GBP/USD oraz USD/JPY są bycze w wieloletnim trendzie. Naszym jedynym zmartwieniem jest USD/CHF.

Dla Inwestorów

Inwestorzy są sfrustrowani za sprawą długo oczekiwanych, bezpiecznych odpływów które miały się zmaterializować, jednak wszystko skończyło się fiaskiem. Uważamy jednak, że bardziej interesujący rozwój sytuacji będzie miał miejsce w kraju w nadchodzącym roku z racji możliwości niekontrolowanego wzrostu CHF. Pogarszająca się inflacja razem z programem QE narzuconym przez EBC powinny zmusić SBC do kolejnego luzowania polityki pieniężnej, najprawdopodobniej poprzez cięcie stóp procentowych do poziomu negatywnych. To z kolei powinno wygenerować znaczny wyciek kapitału oraz zwiększoną płynność przekraczającą tą europejską. Nic więc dziwnego, że powinniśmy spodziewać się notowań na parze CHF/PLN nawet powyżej 4,2500.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *