Węgiel koksowy – surowiec strategiczny

3 września, Komisja Europejska ponownie wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych (Critical Raw Materials for the EU). Tegoroczna rewizja listy surowców strategicznych potwierdziła znaczenie węgla koksowego dla rozwoju europejskiej gospodarki.

Węgiel koksowy utrzymał swoje miejsce na liście surowców strategicznych dla Unii Europejskiej. Wykaz ten obejmuje surowce, które są najważniejsze pod względem gospodarczym i których dostawy obarczone są dużym ryzykiem ze względu na koncentrację ich światowej produkcji. Publikowana co trzy lata lista strategicznych surowców stanowi narzędzie wspierające rozwój polityki Unii Europejskiej, dzięki któremu łatwiej zidentyfikować można potrzeby inwestycyjne. Znaczenie gospodarcze i ryzyko związane z dostawami to dwa główne parametry używane do określenia krytycznego znaczenia dla UE. Dostęp do węgla koksowego jest silnie skoncentrowany, gdyż sama Australia odpowiada za 24% jego globalnej produkcji, a w Unii Europejskiej to Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym jego producentem zaspokajając prawie 20% rocznego zapotrzebowania europejskiego hutnictwa.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *