Wielkie koncerny naftowe „Big Oil”

Koncerny naftowe nie widzą w najbliższym czasie wyjścia z biznesu paliw kopalnych w takim tempie jak wymaga tego polityka niskoemisyjna i nadal planują zwiększenie wydobycia ropy i gazu w nadchodzących latach.

Big Oil zamiast zbywać, nabywają każdego roku udziały w firmach poszukujących nowych złóż ropy i gazu.

Nowym poziomem śmiałości koncernów Big Oil, jest współpraca z firmami technologicznymi – „Big Data”, w celu odkrycia i dalszej eksploatacji nowych złóż ropy i gazu. Nazwanie takich działań na rzecz inwestycji klimatyczną klimatycznych XXI w. jest zwykłą hipokryzją.

Fundusze transformacji niskoemisyjnej wielu koncernów naftowych ukierunkowane zostały w 2020 r. na zakup udziałów w firmach opracowujących nowe sposoby poszukiwania zasobów ropy i gazu przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wydatki te nie mają nic wspólnego z głoszoną publicznie przez koncerny polityką niskoemisyjną.

Firmy naftowe straciły miliardy dolarów w ostatnich latach, pomimo tego nie wstrzymały wypłat dywidend a niektóre z nich obniżyły je symbolicznie w związku z kryzysem pandemii.

Czy największe na świecie firmy naftowe i gazowe przełamią w końcu dotychczasowe tabu dywidendowe i rozważą obniżenie dywidend, zamiast zaciągania nowych długów, przy stale rosnącym zadłużeniu do ich kapitału własnego aby utrzymać wypłaty dla akcjonariuszy?

W jaki sposób rosnąca przepaść między korporacyjnymi modelami biznesowymi nadal opartymi na rosnącej produkcji, a koniecznością ograniczenia ich emisji CO2 wpływa na wycenę firm naftowych na rynkach kapitałowych?

Czy spadek udziału sektora energetycznego z poziomu 12% w 2000 r. do 3% we wrześniu 2020 r. w indeksie S&P 500 uzasadnia inwestowanie w akcje tych firm?

Chociaż nie jest jasne, jak dyrektorzy naftowi poważnie podchodzą do transformacji swoich firm, to nie ma najmniejszych wątpliwości co do ich wysiłków mających na celu zmianę postrzegania wizerunku przemysłu naftowego w oczach opinii publicznej i elit politycznych.

Te i inne tematy poruszone w Raporcie „Big Oil” ukazują realny problem wielkich koncernów naftowych obecnej dekady.

Więcej informacji znajduje się w opublikowanym raporcie „Big Oil” w numerze 24 Capital Magazyn …

Raport Big Oil Capital Magazyn nr 24

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *