Wskaźnik polskiej gospodarki (PKB) – prognozy do 2020 r.

Na koniec 2018 r. przy malejącej inflacji prognozuje się, że dynamika konsumpcji w Polsce  spowolni, co najsilniej dotknie polski wskaźnik PKB.
Wzrost gospodarczy będzie lekko wspierać dodatnia dynamikanakładów brutto na środki trwałe – związana z potrzebą odbudowy potencjału produkcyjnego polskiej gospodarki, oraz napływem środków UE z perspektywy 2014-2020.
  • Negatywnie na wzrost PKB ma oddziaływać stopniowe spowolnienie dynamiki PKB w strefie euro, szczególnie w gospodarce niemieckiej, spadek polskiego eksportu do państw UE, oraz odpływ kapitału na rynek amerykański.
  • Konsumpcja wspierająca dotychczasowy wzrost PKB spowolni nawet do 3% na skutek stabilizacji na rynku wynagrodzeń.
  • Nadal będziemy odczuwać brak nakładów inwestycyjnych w sektorze MŚP oraz firm innowacyjnych, przy słabnącym zainteresowaniu VC.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *