Wyniki Grupy PZU po I półroczu 2020 roku

Grupa PZU w I półroczu 2020 roku osiągnęła dobre wyniki sprzedażowe, przy utrzymaniu wysokiej rentowności w głównych ubezpieczeniowych liniach biznesowych. Składka przypisana brutto w I półroczu 2020 roku wyniosła 11,7 mld zł. Wynik netto przypisany jednostce dominującej, bez uwzględnienia odpisów, wyniósł 1,6 mld zł.

Sprzedaż w głównych liniach biznesowych utrzymywała się na bardzo dobrych poziomach. Na tym tle szczególnie widoczne były wzrosty w segmencie życiowym. Już po I kw. 2020 roku nasz udział w tym rynku wyniósł 41,8%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Było to możliwe dzięki utrzymaniu rosnącej sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i IK oraz produktów indywidualnych. Dynamicznie rozwijał się także obszar zdrowia, gdzie przychody wzrosły o 20,6% r/r do 439 mln zł.

Pozycja kapitałowa PZU pozostaje silna. Wskaźnik Wypłacalność II na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 258% i był zauważalnie wyższy od średniej dla europejskich ubezpieczycieli. 27 sierpnia 2020 roku agencja S&P Global Services podtrzymała rating „A- z perspektywą „stabilną”. Agencja wskazała, że pomimo utworzenia odpisów na aktywa bankowe Grupa PZU powinna w 2020 roku osiągnąć wyniki porównywalne do międzynarodowych ubezpieczycieli, a także utrzymać bezpieczną nadwyżkę kapitałową powyżej wymogów dla oceny siły kapitałowej wg. modelu S&P na poziomie „AAA”.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *