Zadłużenie sektora finansów publicznych

Państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału 2019 r. wyniósł 1.005.260,4 mln zł, co oznaczało wzrost o 20.940,8 mln zł (+2,1%) w stosunku do końca 2018 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec I kwartału 2019 r. 1.054.864,3 mln zł, co oznaczało wzrost o 20.487,4 mln zł (+2,0%) w stosunku do końca 2018 r.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *