Złoto stróżem stabilności

Gdyby za wszystkie towary, świadczenia i usługi trzeba było płacić złotem, realizacja tych  płatności byłaby trudna, co z kolei doprowadziłoby do ograniczenia stopnia podziału pracy i specjalizacji w obrębie danego społeczeństwa.

Logiczną kontynuacją dla rozwoju danego środka płatniczego jest więc wypracowanie systemu bankowego oraz środków kredytowych, funkcjonujących jako wymienialny na złoto jako środek zastępczy.

Oparacowanie „Złoto stróżem stabilności w globalnym świecie – dane statystyczne – pobierz …

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *