Zrozumieć relacje świata z Iranem

Amerykanie i Izrael postrzegają Iran jako główny ele­ment destabilizujący Bliski Wschód oraz zagrożenie dla swoich bliskich sojuszników w regionie.

Od ponad 100 lat relacje pomiędzy Stanami Zjedno­czonymi a Iranem przyjmują różny kurs. Chociaż amerykańscy i irańscy obywatele przeważnie uważają się za przyjaciół, to rządy obu krajów niejed­nokrotnie odnosiły się do siebie jak do wrogów.

Od lat Stany Zjednoczone i Iran spiera­ły się między innymi o takie kwestie jak: ropa naftowa, jądrowa proliferacja czy radykalny Islam.

Ani amerykańska opinia publiczna, ani elita polityczna nie jest w stanie pojąć, że Stany Zjednoczone popełniły znacz­nie więcej zbrodni przeciwko Iranowi niż Iran przeciwko Stanom Zjednoczo­nym.

USA z własnej woli, lekkomyślnie stwo­rzyły wroga i nie miały ku temu żadne­go powodu oprócz własnych błędnych posunięć.

Więcej informacji znajduje się w opublikowanym raporcie o Iranie w numerze 24 Capital Magazyn …

Iran – Raport Capital Magazyn

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *