Zużycie surowców w gospodarce chińskiej do 2025 r.

Apetyt Chin na surowce nie słabnie. Kraj ten sam zużywa około jednej ósmej światowej konsumpcji ropy naftowej, jedną czwartą złota i blisko połowę wszystkich głównych metali nieszlachetnych. W najbliższych latach ten konsumpcyjny trend nie ulegnie znacznej zmianie według analizy Amerykańskiej Agencji Informacji d.s. Energii (EIA).

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wzrośnie do 2025 o 5,89 proc.

Jak przewiduje amerykańska agencja EIA pomimo osłabienia gospodarczego w Chinach, w najbliższych 5-ciu  latach, gospodarka kraju będzie zużywać ponad jedną czwartą światowego popytu na ropę, połowę 50 proc. światowej produkcji niklu, miedzi i cynku. Popyt Pekinu na złoto powinien utrzymać się na dotychczasowym poziomie 23 procent. Najbardziej zyskaja w nadchodzących miesiącach 2020 r. miedz i platyna, pozostałe surowce utrzymają niewielki trend wzrostowy. Złoto osiągnie swój historyczny szczyt pokonując 2 020 usd/oz. Wzrost ten będzie jednak wzrostem krótkookresowym.

Pamiętajmy!

Chiny w sposób bardzo przemyślany i umiejętny ustalają od lat strategię dla własnej gospodarki, chcąc w ten sposób osiągnąć pozycję silnego lidera gospodarczego na świecie. Przypomnijmy, że w latach 1950-1970 Chiny postrzegane były jedynie, jako ogromny rynek zbytu dla towarów produkowanych poza jego granicami. W drugiej fazie rozwoju, kraj rozpoczął produkcję własnych towarów, stając się coraz silniejszym i  konkurentem na rynkach międzynarodowych.

W okresie pełnej liberalizacji gospodarki państw wysoko uprzemysłowionych, delokalizacja produkcji, a co za tym idzie napływ nowych technologii do Chin, wzmocniły pozycję Państwa Środka na arenie handlu międzynarodowego, poprzez atrakcyjną konkurencyjność ich towarów.

Obecnie Chiny stawiają na nowy model rozwoju, oparty na innowacji technologicznej, usługach oraz zwiększeniu popytu wewnętrznego. Czynniki, które tak dobrze służyły Chinom w przeszłości, różnią się od tych, które pomogą osiągnąć sukces w dzisiejszej gospodarce.

Europa i świat stają się coraz bardziej uzależnione od chińskiej gospodarki, w której jest brak demokracji, a o którą tak walczą zachodnie państwa w Iraku Tunezji, Libii, Ukrainie a obecnie Boałorusi.

To właśnie Chiny stają się dzisiaj najważniejszym barometrem koniunkturalnym świata rynków surowcowych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *