Alert: Sprawdzone prognozy dla PGE

Nasze prognozy z marca 2016 dotyczące cen kursu akcji PGE zostały osiągnięte.

W nadchodzącym roku inwestorzy mogą liczyć na umocnienie cen akcji, jednak silna linia oporu na poziomie 14 -15 zł za akcje może doprowadzić do odwrócenia kilkumiesięcznego trendu wzrostowego.

Przychody netto ze sprzedaży na za 3 kw. 2016 r. są zadowalające (
6 897 000 tys zł.) i zapewnę jeszcze wzrosną.

Zysk z działalności operacyjnej za 3 kw. 2016 wynosi 895 00 tys. zł w stosunku do straty z poprzedniego kw. 2016(-171 000 tys. zł) rokuje dalsze dobre wyniki finansowe grupie. Rośnie także wartość aktywów i kapitał własny.

Są to wystarczające dane, które przemawiają za umocnieniem akcji PGE przynajmniej na kolejne 5-7 miesięcy w 2017 r.

Prognozy z 03.2016 r.
http://www.kapitalmagazyn.pl/rynki-kapitalowe/pge-pokrycie-analityczne-do-2017-r

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *