Czym są dzisiaj koncerny „Big Tech”?

NIEKTÓRE WIELKIE FIRMY TECHNOLOGICZNE „BIG TECH” PRZYJMUJĄ QUASI-RZĄDOWE PODEJŚCIE

  • Microsoft otworzył w Nowym Jorku przedstawicielstwo przy ONZ i zatrudnił dyplomatę do utrzymywania relacji z rządami europejskich państw.
  • Facebook z kolei ustanowił „Sąd Najwyższy” do rozpatrywania reklamacji i innych kwestii związanych z prawodawstwem i podatkami.
  • Amazon pomaga Cyprowi przeformułować kodeks podatkowy na wzór irlandzki, przy jeszcze niższych stawkach podatku dochodowego.

Gdyby unijni regulatorzy w celu zwalczania praktyk monopolistycznych i uchyleń podatkowych podjęli stanowcze kroki przeciwko nim, niewielkie kraje z chęcią przyjęłyby te firmy u siebie nawet, jeżeli konieczne byłoby
odejście od zharmonizowanych unijnych przepisów podatkowych.

Pięciu gigantów technologicznych osiągnęło łącznie w 2019 r. prawie 900 miliardów dolarów przychodów, czyli więcej niż PKB czterech krajów grupy G20.

Dla porównania, dochody Big Tech uczyniłyby z pięciu firm technologicznych 18. największy kraj pod względem wielkości
PKB na świecie, wyprzedzając tym samym takie kraje jak Arabię Saudyjską czy Turcję czy Polskę.

Więcej informacji znajduje się w opublikowanym raporcie „Big Tech” w numerze 24 Capital Magazyn …

Raport Big Tech

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *