Długoterminowy skumulowany Co2

Jeśli przedłużymy naszą oś czasu do 1750 r. i sumujemy ilość CO2 każdego emitowanego do tej pory kraju, obliczamy „skumulowane emisje” w ujęciu poszczególnych państw.

Na poniższym wykresie przedstawiono skumulowaną emisję każdego państwa w czasie od rewolucji przemysłowej w latach 1750-2014. Wielka Brytania była pierwszym na świecie emitentem CO na skalę przemysłową. W krótkim okresie czasu obserwowano rosnące stopniowo emisje w innych krajach europejskich i Ameryce Północnej.

 Inne regiony – Ameryka Łacińska, Azja i Afryka – zaczęły znacząco przyczyniać się do globalnej emisji CO2 znacznie później bo dopiero w XX i XXI wieku.

Jeśli przejdziemy do skumulowanych sum, aktualnie Stany Zjednoczone i Europa dominują pod względem łącznych emisji. Szybki wzrost emisji w Chinach w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sprawia, że ​​jest to drugi co do wielkości skumulowany emitent na świecie, choć nadal stanowi mniej niż 50% całkowitej wartości USA.


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *