Energa po raz piąty w Respect Index

Firmy odpowiedzialne społecznie zostały docenione w 12-tej edycji projektu Respect Index, w skład którego wchodzą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, spełniające szereg, sprawdzanych w szczegółowej, trzyetapowej weryfikacji, kryteriów. Wśród nich już po raz piąty Grupa Energa.

– Wyróżnienie Respect Index przyznawane jest firmom nie tylko z uwzględnieniem dochodów z tytułu dywidend, praw poboru oraz płynności akcji spółek. Brana jest pod uwagę również dojrzałość spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Weryfikacji podlegają czynniki środowiskowe i społeczne, czyli właśnie te, które dla Grupy Energa są niezwykle ważne. Wierzymy, że odpowiedzialne firmy muszą mieć świadomość wpływu, jaki wywierają na swoje otoczenie – na swoich pracowników, lokalne społeczności i środowisko – mówi Grzegorz Ksepko, wiceprezes zarządu Energi SA ds. korporacyjnych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *