Grupa Enea podsumowuje wyniki za 2018 r.

Grupa Enea w 2018 r. osiągnęła wzrost kluczowych wyników operacyjnych w zakresie: wytwarzania energii elektrycznej, sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz detalicznej sprzedaży energii i paliwa gazowego. W wymagającym otoczeniu rynkowym Grupa zanotowała wyższe przychody w wysokości 12 673 mln zł (wzrost o 11,1% r/r) i kontynuowała inwestycje w całym łańcuchu wartości.

Rok 2018 w ujęciu biznesowym i rynkowym przyniósł energetyce szereg nowych, często strategicznych wyzwań. W tym wymagającym otoczeniu Grupa wypracowała w 2018 r. wzrost przychodów ze sprzedaży netto o 11,1%, które na koniec omawianego okresu wyniosły łącznie 12 673 mln zł. Zysk netto Grupy wyniósł 719 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej – 686,7 mln zł. Grupa wypracowała 2 348 mln zł EBITDA, a wskaźnik dług netto/EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie 2,4. Grupa w 2018 r. przeznaczyła 2 307 mln zł na inwestycje, w tym 173 mln zł na inwestycje związane z ochroną środowiska.

Najwyższa EBITDA wynosząca 1 111 mln zł została zrealizowana w obszarze dystrybucji, co oznacza wzrost o 3,5% r/r. Wynik ten wsparty był wzrostem wolumenu sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym, który ukształtował się na poziomie 19,9 TWh (zmiana 3,2% r/r). Największy wzrost EBITDA nastąpił w obszarze wytwarzania, który wypracował 869 mln zł (wzrost o 18,1% r/r). Grupa Enea zwiększyła produkcję energii elektrycznej do poziomu 26,5 TWh, o 26,4% r/r. Było to możliwe między innymi dzięki pracy bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice. B11 przyczynił się też do rekordu produkcji energii w całej 50-letniej historii zakładu, który odnotowano w lipcu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *