Jak zrozumieć i analizować siłę dolara do końca 2016 r.

Amerykański rynek obligacji z dużym prawdopodobieństwem odpowie na wydarzenia w Europie, które nastąpią w związku z prowadzoną polityką taniego pieniądza wprowadzoną ostatnio przez EBC.

Dane dotyczące amerykańskiej inflacji, które oszacowano wstępnie na początku stycznia 2016 r. były lepsze, niż zakładano, sugerowały, że stopy procentowe mają szanse na wzrosty w 2016 r. Stratedzy rynków walutowych są zdania, że możemy liczyć nawet na trzykrotny wzrost amerykańskie stopy Rezerwy Federalnej, z zachowaniem niskich progów.

Ceny kontraktów futures pokazują, że na rynku obligacji panował w końcem 2015 r. pesymizm – implikowana stopa oprocentowania kredytu overnight nawet nie osiągnęła poziomu  2,1%. (Ta informacja przemawia dla nas za spadkiem USD Index w pierwszych czterech miesiącach 2016 r.)

Spadki indeksów giełdowych i silna awersja do ryzyka, obserwowana w pierwszych tygodniach 2016 r. zdominują bardziej pesymistyczne zachowania inwestorów.

Wizja powolnego wzrostu inflacji przekłada się na przyszłe decyzje inwestycyjne na rynku obligacji i słabe notowania dolara amerykańskiego w nadchodzących miesiącach.

Tak długo, jak ważony wskaźnik handlu światowego będzie wyznaczał trend wzrostowy dolara względem innych walut, tak długo nie będziemy mogli obserwować silne spadkowe korekty na dolarze amerykańskim.

Średnia ważona umacnia dolara amerykańskiego od połowy 201 roku względem głównych walut takich jak euro czy jen.

Przy ostatniej dewaluacji juana i podniesieniu amerykańskiej stopy procentowej, moglibyśmy obserwować spadek wskaźnika ważonego w głównej mierze z powodu droższego eksportu z Chin.

Prognozy:

Spadki na dolarze Index w kolejnych 3-4 miesiącach 2016 r. a następnie za sprawą Rezerwy Federalnej powinniśmy liczyć na silne odbicie się dolara Index do samego końca 2016 r.

Autor: R. Pilat

Analiza techniczna i prognozy do końca 2016 r. dla Dolara Index

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *