Największa w historii emisja obligacji podporządkowanych w sektorze finansowym

30 czerwca 2017 r. PZU pozyskał 2,25 mld zł w ramach prywatnej emisji obligacji podporządkowanych, denominowanych w polskich złotych. Obligacje są oprocentowane stawką WIBOR6M + 180 p.b., dzień wykupu przypada na 29 lipca 2027 r. czyli 10 lat od emisji, z opcją wcześniejszego wykupu po 5 latach.

Większość emisji objęły polskie instytucje finansowe zarządzające aktywami (TFI, banki, zakłady ubezpieczeń), ale także instytucje międzynarodowe.

Celem emisji było uzupełnienie kapitałów własnych PZU, po transakcji nabycia pakietu 20% akcji banku Pekao, tak aby utrzymać wskaźnik Wypłacalność II na poziomie określonym w Polityce kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU – czyli 200%. Utrzymanie tego wskaźnika jest dla PZU szczególnie istotne z punktu widzenia zapewniania fundamentów dla dalszego dynamicznego wzrostu biznesu Grupy PZU.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *