PGNIG – dobre wyniki za III kw. 2018 r.

PGNiG jest wiodąca zintegrowaną grupą w polskim sektorze gazowo –naftowym. Jest także trzecią największą polską spółką notowaną na GPW o kapitalizacji rynkowej około 37,5 mld zł.

Wyniki finansowe segmentu Poszukiwanie i Wydobycie:

  • Wzrost przychodów na skutek wyższych cen ropy i gazu oraz wyższych wolumenów sprzedaży ropy w Q3 2018 vs Q3 2017.
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży ropy (R/R o  299 mln PLN)
  • Wyższe przychody ze sprzedaży gazu w segmencie (+37% R/R, o 291 mln PLN).

CAPEX oraz  EBITDA w latach2017-2022

  • Skumulowany wynik EBITDA około 33,7 mld PLN
  • Ambitny program inwestycyjny umożliwi długoterminowy wzrost wyniku EBITDA Grupy, szczególnie w latach 2023-2026 (ok. 9,2 mld PLN średniorocznie)
  • Blisko połowa nakładów inwestycyjnych (45%) dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia
  • Średnioroczne nakłady inwestycyjne w latach 2017-2022 na poziomie około 5,7 mld PLN

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *