PKN ORLEN utrzymuje rating inwestycyjny Agencji Fitch

W ramach dokonanego przeglądu Agencja Fitch Ratings utrzymała rating PKN ORLEN na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną. Potwierdza on stabilną pozycję finansową Koncernu i umacnia jego wiarygodność wśród inwestorów. Przegląd uwzględnia zrealizowane już projekty, w tym przejęcie kapitałowe Grupy ENERGA, a także plany spółki dotyczące m.in. fuzji z Grupą LOTOS. 

Analitycy Agencji Fitch Ratings podkreślili, że rating PKN ORLEN w dalszym ciągu odzwierciedla dobrą dywersyfikację działalności Koncernu oraz jego silną pozycję na polskim rynku. Zwrócili uwagę na poprawę stabilności przepływów finansowych Koncernu wynikającą z przejęcia Grupy ENERGA. W ich ocenie, w dłuższej perspektywie większa obecność w segmentach wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł pozwoli PKN ORLEN w pełni sprostać wyzwaniom związanym z przejściem na elektromobilność.


Agencja podkreśliła też, że planowane przejęcie Grupy LOTOS zwiększyłoby zdolności przerobowe PKN ORLEN, a w konsekwencji – przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników płynnościowych na poziomach wskazanych przez agencję w raporcie – mogłoby wpłynąć na aktualizację oceny ratingowej i podniesienie jej do poziomu „BBB”.


Jednocześnie analitycy Fitch zwrócili uwagę na wysoką zmienność marż rafineryjnych w pierwszej połowie 2020 roku, spowodowaną zmianami cen ropy i ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa, które dotyczyły wszystkich firm z sektora Oil&Gas. Podkreślili jednak, że spodziewany wzrost popytu na paliwa w drugiej połowie tego roku i w roku 2021 wesprze marże rafineryjne, a co za tym idzie wzmocni europejskie rafinerie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *