Ruszyła budowa nowej farmy wiatrowej Energi

Rozpoczęły się prace na budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW. Spółka Energa Invest, odpowiedzialna za kompleksowe przygotowanie oraz realizację inwestycji, wydała polecenie rozpoczęcia prac i przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy PBE ELBUD Gdańsk oraz dostawcy turbin Vestas Poland. Oznacza to przejście do kolejnej fazy realizacji inwestycji.  Nowa farma wiatrowa Grupy  Energa ma być gotowa do eksploatacji już w przyszłym roku.

Energa – Spotkanie inaugurujace rozpoczecie budowy fw Przykona. fot. Energa

– Grupa Energa w swoim Wieloletnim Planie Inwestycji Strategicznych zakłada utrzymanie silnej pozycji w zakresie produkcji energii odnawialnej – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Zarządu Energa SA. – Realizujemy nasze cele biznesowe, inwestując w OZE, dbając o środowisko i bezpieczeństwo energetyczne. Nowa farma wiatrowa Przykona o mocy 30 MW jest kolejnym krokiem do realizacji naszych celów. Grupa Energa rozbudowuje swoje moce wytwórcze i umacnia jednocześnie pozycję lidera pod względem udziału OZE w ogólnym miksie wytwórczym.

Inwestorem jest spółka Energa Wytwarzanie, która będzie eksploatować farmę. Instalacja Przykona zasili jednostki wytwórcze Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy Energa.

Po zakończeniu budowy (które zaplanowane jest na II kwartał 2020 roku) i oddaniu do użytkowania, Farma Wiatrowa Przykona wejdzie w skład aktywów wytwórczych spółki Energa Wytwarzanie, która już teraz dysponuje pięcioma instalacjami tego typu o łącznej mocy zainstalowanej 211 MW.

Farma Wiatrowa Przykona dysponować będzie mocą zainstalowaną ponad 30 MW, według przewidywań rocznie produkować będzie ok. 75 GWh energii elektrycznej. Na 250 ha rekultywowanych terenów po kopalni węgla brunatnego posadowionych zostanie 9 turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (m.in. linie kablowe SN, linie światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz stacja GPO). Wykorzystanie tego obszaru pod inwestycję w odnawialne źródła energii stanowi cenną wartość dodaną całego przedsięwzięcia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *