Rynek, który niepokoi inwestorów

  1. Inwestorzy wykorzystują tymczasową poprawę do „sprzątania” swoich pozycji,zamiast zwiększania ryzykownych inicjatyw inwestycyjnych na parkietach.
  2. Psychologia rynków działa więc na pełnych obrotach. Gracze zastanawiają się bardziej nadwycofaniem się z fazy odbicia, niż na zwiększeniu pozycji w obecnych poziomach atrakcyjnychkorekt.
  3. Większość z nich kieruje się na rynki aktywów o niższym ryzyku, a to z kolei umożliwia szybkinapływ kapitału na rynki obligacji skarbowych doprowadzając do gwałtownego spadku ich rentowności.
  • W Europie Bund osiągnął ostatnich 18 miesięcy najniższy poziom 0,23%, a francuskiOAT 0,66%.
  • Inne kraje strefy euro również odnoszą korzyść, ponieważ Hiszpania osiągnęła 1,44%,a Włochy 3,14%.
  • Szwajcaria utrzymuje nadal ujemne poziomy 10-letnich obligacji (-0,21%)

W Stanach Zjednoczonych inwestorzy zwracają uwagę na rentowności 10-letnichobligacji (2,87%), które niebezpiecznie zbliżają się do poziomu obligacji2-letnich (2,75%), wraz z malejącym spreadem.

Zmniejszenie spreadu pomiędzy obligacjami 2-letnimi i10-letnimi w Stanach Zjednoczonych, stanowi poważny problem dla rynkówfinansowych. Identyczna sytuacja pojawiła się w 2007 r. i była prekursoremrecesji.

Powracają także źródła niepokoju o dalsze tempo wzrostu wkrajach G20, a tematmiędzynarodowego handlu, pomimo rozejmu i prowadzonych nadal delikatnychnegocjacji, ostatecznie nie wyłania prawdziwego zwycięzcy. 

Elementyte będą kluczowe na kolejnym posiedzeniu Rezerwy Federelnej.

Dlatego ewentualna szansa, na poprawę optymizmu na indeksach może dopiero pojawić się z początkiem przyszłego roku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *