Wiatr może być fundamentem europejskiego systemu energetycznego

Wiatr zaspokaja obecnie średnio 14% zapotrzebowania na energię w UE i znacznie więcej w wielu krajach takich jak: Dania 41%; Irlandia 28%; Portugalia 24%; Niemcy 21%; Hiszpania 19%.

Europa jest zaangażowana w dekarbonizację transportu, ogrzewania i przemysłu. Modelowanie produkcji i zużycia energii pokazuje, że wymagane będzie zwiększenie elektryfikacji energii pierwotnej z dzisiejszych 24% do 60% do 2050 r., aby osiągnąć wynik zgodny z uzgodnieniami paryskimi.

Komisja Europejska uważa, że ​​do 2050 r. wiatr może zaspokoić ponad połowę zapotrzebowania na energię w Europie.

Będzie to jednak wymagało:

  • postępu w elektryfikacji przemysłu, budynków i transportu;
  • wdrażanie właściwych polityk;
  • dalsza transformacja systemu energetycznego 
  • rozwój technologii.

Wymaga to również znacznych inwestycji w regenerację i przedłużenie żywotności istniejących farm wiatrowych. 

Prawie połowa istniejących farm wiatrowych w Europie zakończy swój normalny okres eksploatacji do 2030 r.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *