Budżet UE na rok 2020

  • 10 lipca kraje członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie projektu budżetu UE na 2020 r.
  • Kluczowe dla Polski obszary, takie jak polityka spójności i program rozwoju obszarów wiejskich czy na rzecz młodzieży i sportu, nie zostały objęte oszczędnościami przez Radę UE.
  • Porozumienie jest dobrą podstawą do dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Komisja Europejska (KE) ogłosiła na początku czerwca oszczędny projekt budżetu, który uwzględniał obecne prognozy w zapotrzebowaniu na środki UE. Rada UE wprowadziła ograniczenia w propozycji Komisji.

Nie dotyczą one jednak wydatków w obszarach najbardziej kluczowych dla Polski. Chodzi o politykę spójności oraz program rozwoju obszarów wiejskich, a także np. program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie (Erasmus+) oraz o wsparcie infrastruktury energetycznej.

Obecna zgoda Rady UE ma jedynie charakter polityczny. Formalna akceptacja nastąpi na przełomie sierpnia i września (po upływie 8. tygodni przewidzianych na opiniowanie przez parlamenty narodowe).

Po przyjęciu stanowiska przez Radę UE, stanowisko przyjmuje Parlament Europejski (pod koniec października). Następnie rozpoczyna się tzw. procedura pojednawcza (21 dni). Po jej pozytywnym zakończeniu Rada UE i Parlament będą mieć 14 dni na formalne przyjęcie budżetu UE na kolejny rok (przełom listopada i grudnia).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *