Grupa Enea – wyniki za I kw. 2018 r, r.

Dobre wyniki operacyjne i finansowe Grupy Enea oraz znacznie wyższa produkcja energii w I kwartale 2018 r. wskazują na efekty ubiegłorocznych inwestycji w aktywa wytwórcze.

Planowo realizowany jest strategiczny cel zwiększania sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym.

W I kwartale 2018 r. EBITDA Grupy wyniosła 702 mln zł i wzrosła o 5,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, przychody ze sprzedaży netto wyniosły 2.988 mln zł i wzrosły o 10,3%. Grupa poprawiła wynik EBITDA w trzech obszarach działania. Najwyższa EBITDA, 297 mln zł zrealizowana została w obszarze dystrybucji (wzrost o 13,4%). Znaczący wynik EBITDA został również wypracowany w obszarze wytwarzanie – 227 mln zł (wzrost o 12,3%). Podstawowym czynnikiem wzrostu w tym obszarze był  przyrost mocy wytwórczych w wyniku przejęcia Elektrowni Połaniec i oddanie do użytku bloku B11 o mocy 1 075 MW w Elektrowni Kozienice. Wynik EBITDA w obszarze obrotu wyniósł 53 mln (wzrost o 4,9%). Jedynie obszar wydobycie, w którym w I kwartale natrafiono na przejściowe trudności geologiczne, miał gorszy wynik niż przed rokiem. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 254 mln zł wobec 321 mln zł rok wcześniej.

Wyniki I kwartału wyraźnie wskazują na efekty przejęć oraz inwestycji w aktywa wytwórcze. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wzrósł o 574 GWh, czyli 11,4% r/r), co przełożyło się na zwiększenie łącznego przychodu ze sprzedaży o 116 mln zł, czyli ponad 10% w stosunku do analogicznego kwartału 2017 r. W tym okresie zwiększyła się także sprzedaż ciepła, która wyniosła  2.737 TJ  (wzrost o 30,8% r/r).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *