Grupa PGE wyniki i początki wzrostu na akcjach

• Grupa zwiększyła wolumen dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w porównaniu do ubiegłego roku
• Budowa nowych bloków w Opolu i Turowie realizowana jest zgodnie z harmonogramem
• Zakończenie programu kompleksowej modernizacji bloków 7-12 w Bełchatowie zwiększyło produkcję z węgla brunatnego w III kwartale 2016 r.
• PGE zakłada dalszą poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 4,8 mld zł. Spadek o 23 proc. w stosunku do 2015 r. wynika głównie z niższej dyspozycyjności aktywów na węgiel brunatny w dwóch pierwszych kwartałach raportowanego okresu. Największy udział w zysku EBITDA Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2,4 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 1,7 mld zł. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 320 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 256 mln zł. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 1,2 mld zł.

KURS AKCJI

Aktualnie notowania akcji znajdują się na najniższym historycznie poziomie 10,28 zł za akcję.

Mamy przekonanie że wyznaczy on dolną długoterminową linię wsparcia, która nie powinna pokonać w ciągu dwóch najbliższych lat obecnego poziomu.

Z punktu widzenia czysto technicznego, liczymy na zmianę kursu i ukształowanie średniookresowego kanału wzrostowego przynajmniej do 13,5-14,5 zł za akcję

Jednak inwestorzy powinni inwestować długookresowo na kolejne 12 miesięcy.

Autor: R. Piłat

Więcej o prognozach do końca 2017 r. i fundamentalnych katalizatorów PGE

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *