LOTOS poszuka ropy i gazu na Warmii

LOTOS Petrobaltic otrzymał pierwszą koncesję na samodzielne poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na lądzie – między Elblągiem a Braniewem. Spółka zamierza przeprowadzić pierwsze badania w przeciągu 3 lat.

LOTOS Petrobaltic otrzymał z Ministerstwa Środowiska decyzję upoważniającą spółkę do prowadzenia prac związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze lądowym „Młynary”, między Elblągiem a Braniewem, o powierzchni blisko 400 km².

Spółka prowadzi już działalność poszukiwawczą na koncesjach lądowych pozyskanych przez PGNiG S.A.: Kamień Pomorski oraz Górowo Iławeckie posiadając w nich po 49% udziałów. Koncesja Młynary, jest pierwszą koncesją lądową wydaną bezpośrednio dla LOTOS Petrobaltic, w której spółka będzie operatorem.

Koncesja Młynary, podobnie jak Górowo Iławeckie, geologicznie stanowi lądowe przedłużenie basenu bałtyckiego i znajduje się w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim, gdzie występuje wiele odkrytych złóż ropy. Spółka będzie mogła wykorzystać tu swoje doświadczenie geologiczne i skorzystać z doświadczeń współpracowników ze spółki zależnej AB LOTOS Geonafta, którzy prowadzą poszukiwania i eksploatację na Litwie na koncesjach o podobnej charakterystyce.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *