Kościół – ekonomia i finanse

Spojrzenie na ekonomię i sprawiedlowość rozdzielczą.

Tematem encykliki „Caritas in veritate”jest „integralny rozwój ludzki w miłości i prawdzie”. Temat ten nie był poruszany od roku 1967, kiedy opublikowana została encyklika papieża Pawła VI. Następnego dnia po ukazaniu się encykliki Benedykt XVI przedstawił jej podsumowanie.
Przypomniał, że Kościół nie dostarcza rozwiązań technicznych, ale przedstawia zasady, na których może być oparty każdy system finansowy i ekonomiczny, by mógł naprawdę służyć człowiekowi.

„Lepsza przyszłość dla wszystkich jest możliwa, jeśli opiera się na odnalezieniu podstawowych wartości etycznych (moralnych). Potrzebne jest zatem nowe planowanie finansowe oparte na etycznych fundamentach odpowiedzialności wobec Boga i człowieka jako stworzenia Bożego”.

Celem encykliki nie jest oczywiście proponowanie technicznych
rozwiązań ogromnych problemów społecznych współczesnego świata. To wykracza poza zakres kompetencji Magisterium Kościoła. Jednak przypomina ona wielkie zasady, które okazują się niezbędne dla budowania rozwoju człowieka w nadchodzących latach.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *