LOTOS wyniki w trudnym otoczeniu makroekonomicznym

W I kwartale br. wynik operacyjny (EBIT) Grupy LOTOS wyniósł 448 mln zł, a oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację), liczona wg metodologii LIFO wyniosła 540 mln zł. W porównaniu do ubiegłego kwartału o blisko ćwierć miliarda zł spadło zadłużenie spółki.

Rafineria w Gdańsku pracowała przy maksymalnym wykorzystaniu swoich nominalnych mocy wytwórczych. Niemal 40% ropy przerobionej w tym okresie pochodziło z kierunku innego niż wschodni. Dobre wyniki odnotował segment detaliczny.

  • Przychody ze sprzedaży: 6,3 mld zł
  • Zysk netto: 321 mln zł
  • Oczyszczony zysk EBITDA wg LIFO: 540 mln zł
  • Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego: 1,97 mln boe
  • Zasoby surowców 2P: 92 mln boe
  • Przerób ropy naftowej: 2,56 mln ton
  • Sprzedaż produktów w segmencie produkcji i handlu: 2,8 mln ton

 Na wyniki Grupy LOTOS w 1. kw. 2018 r. wpłynął przede wszystkim niższy o ok. 13% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej. W tym okresie odnotowano również znaczący spadek r/r cracku dla ciężkiego oleju opałowego (-65%) oraz osłabienie jednego z kluczowych cracków produktowych na benzynie (-16%). Dodatkowo negatywny wpływ na wynik finansowy na poziomie operacyjnym miał spadek kursu dolara amerykańskiego, co miało dodatkowo negatywny wpływ na zrealizowany wynik operacyjny, obniżając marże handlowe zrealizowane w ramach segmentu produkcji i handlu.

W pierwszych trzech miesiącach br. istotnie wzrosły notowania cen ropy naftowej i gazu ziemnego. W porównaniu z 1. kw. 2017 r. było to odpowiednio: ropa naftowa +25% (+13,28 USD/bbl), gaz ziemny +35% (+11,51 USD/boe).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *