Rekordowe spadki na GPW (06.2018 – 41,4% r/r)

Odpływ kapitału na amerykański rynek staje się faktem. Głównymi
poszkodowanymi są kraje rozwijające się oraz finansowe rynki europejskie. Sytuacja ta odczuwalna jest szczgólnie na warszawskim parkiecie.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,7 mld zł w czerwcu 2018 r., czyli o 41,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w czerwcu 2018 r. o 7,9% rdr, do poziomu 16,7 mld zł. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 55 954,44 pkt i była o 8,3% niższa niż przed rokiem.

Kapitalizacja 424 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec czerwca 2018 r. 569,33 mld zł (130,53 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 473 spółek krajowych i zagranicznych
notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec czerwca tego roku 1 229,17 mld zł (281,82 mld EUR).

Na Głównym Rynku w Warszawie notowanych jest zaledwie 49 zagranicznych spółek, które realizują ponad 660 mld zl, czyli dużo wiecej niż 424 pozostałych polskich spólek. Jest to niespotykane zjwaisko na innych światowych rynkach giełdowych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *