Sztuczna inteligencja a wszechświat. Dlaczego?

Wielozakładowy zespół naukowców z Japonii wykorzystał ostatnio najszybsze na świecie superkomputery symulujące astrofizykę do opracowania systemu sztucznej inteligencji (Dark Emulator) zdolnej do przewidywania struktury wszechświata. Naukowcy mają nadzieję, że czyniąc to, odkryją także nowe złoża metali ziem rzadkich.

Dark Emulator analizuje gigantyczne ślady danych astrofizyki i wykorzystuje te informacje do tworzenia symulacji naszego wszechświata. Wykorzystuje ogromną bazę danych pełną informacji zebranych ze specjalnych teleskopów i porównuje aktualne dane z oczekiwaniami naukowców na podstawie teorii pochodzenie wszechświata.

Uważają oni, że wszechświat może być częścią gigantycznego komputera kwantowego.

Symulacja w zasadzie próbuje pokazać, jak mógłby wyglądać wszechświat, w tym jego krawędzie, w oparciu o teorię Wielkiego Wybuchu i późniejszą szybką ekspansję, która nadal ma miejsce.

Według Phys.Org , główny autor artykułu naukowego zespołu, Takahiro Nishimichi, powiedział:

„Zbudowaliśmy niezwykle dużą bazę danych przy użyciu superkomputera, co zajęło nam trzy lata, ale teraz możemy odtworzyć ją na laptopie w ciągu kilku sekund. Wydaje mi się, że istnieje duży potencjał w nauce o danych”.

Korzystając z tego wyniku, mam nadzieję, że uda nam się odkryć największą tajemnicę współczesnej fizyki, jaką jest odkrycie, czym jest ciemna energia.

Mamy nadzieję, że dzięki zrozumieniu ogólnej kosmologii całego wszechświata naukowcy będą mogli lepiej zrozumieć teorie dotyczące działania ciemnej materii i wielu cennych bogactw związanych z ziemiami metali rzadkich.  Obecnie zakładamy, że większość wszechświata składa się z ciemnej  

Ale obecnie nie jesteśmy w stanie udowodnić istnienia ciemnej materii za pomocą wzorów naukowych, obserwacji i pomiarów. A to sprawia, że ​​astrofizycy próbują wymyślić jednolitą teorię wszechświata, która obejmuje wszystkie różne pomysły w grze. Jak pogodzić Wielki Wybuch, zasadę niepewności Heisenberga, względność Einsteina i prawa termodynamiki Newtona i duże złoża minerałów oraz helu z nowoczesną mechaniką kwantową i teoriami ciemnej energii?

Według  artykułu opublikowanego przez zespół w Astrophysical Journal, Emulator przewiduje korelację krzyżową halo-materialną, istotną dla słabego soczewkowania galaktyki z dokładnością lepszą niż 2% oraz autokorelację halo, istotną dla korelacji gromad galaktyk, z dokładnością lepszą niż 4%.

W końcu wszechświat o nieograniczone zapasy minerałów i złota. Technologia ta może pomóc nie tylko w zrozumieniu naszego wszechświata i pozwolić naukowcom dokładnie określić, czym jest ciemna materia, ale jak możemy w przyszłości pozyskiwać cenne metale i hel.