JSW wydała pierwszy raport zintegrowany

Wraz z opublikowaniem raportu rocznego online podsumowującego 2018 rok, Jastrzębska Spółka Węglowa dołącza do elitarnego klubu prezentujących swoje wyniki w sposób zintegrowany. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby interesariuszy Grupy, którzy dla pełnego zrozumienia kierunków rozwoju JSW, potrzebują zakresu informacji wykraczającego poza tradycyjny zestaw wskaźników operacyjnych oraz finansowych.

Raport za 2018 roku przedstawia działalność JSW, jako proces tworzenia wartości poprzez przekształcanie pozyskiwanych z otoczenia kapitałów. Wartość ta tworzona jest dla samej Grupy, ale wraca również w postaci konkretnych korzyści dla środowiska, społeczności lokalnych, akcjonariuszy i polskiej gospodarki. Takie podejście znacząco poszerza kontekst, w jakim można osadzić decyzje i działania podjęte w raportowanym okresie. Spółka zaprezentowała pełen zestaw informacji pozafinansowych wymaganych przez regulatora, nadając całości formę znacznie poszerzającą grono potencjalnych odbiorców raportu.    

Zaprezentowane podsumowanie roku 2018 to znaczący krok, który będzie determinował działania JSW w kolejnych latach. Grupa ma ambicje dalszego rozwijania swoich kompetencji w zakresie raportowania zgodnego z najlepszymi globalnymi standardami.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *