Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu 2019 r.

W lipcu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.571 mln zł.

W lipcu 2019 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS1019) – 486,9 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0721) – 336,4 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0722) – 13,6 mln zł,
  • 4-letnie (COI0723) – 568,7 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0729) – 160,0 mln zł.

Największą popularnością cieszyły się obligacje 4-letnie. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 568,7 mln zł (36% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (31%) i 2-letnie (21%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (10%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 5,7 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *