EBC – Skup aktywów w strefie euro.

EBC ogłosił 22.01.2015 r. program rozszerzenia skupu aktywów. Łączna miesięczna wartość zakupów rządowych obligacji ma wynosić 60 mld.

Skup aktywów stanowi dodatkowy bodziec monetarny dla gospodarki, kiedy podstawowe stopy procentowe EBC doszły do dolnej granicy. Celem skupu jest więc złagodzenie warunków monetarnych i finansowych, „aby firmy i gospodarstwa domowe mogły się taniej finansować”. To z kolei powinno pobudzić inwestycje i konsumpcję, a w efekcie przywrócić inflację do poziomu bliższego 2%. Rozszerzenie objęło także dwa programy uruchomione pod koniec zeszłego roku: skup papierów wartościowych zabezpieczonych zabezpieczonych (CBPP3).

Możemy spodziewać się spadku rentowności obligacji w okresie trwania europejskiego QE na wzór amerykański.

Więcej w Capital Magazyn nr 3

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *